Odtokové žľaby

Ponúkame:

  • betónové žľaby: plytké, univerzálne, štandardné, žľabovkové, štrbinové žľaby a žľaby pre vysokú záťaž
  • oceľové žľaby: fasádne, fasádne štrbinové, terasové štrbinové žľaby a štrbinové rošty.

Odkvapový systém

Ponúkame medené, pozinkované a plastové klampiarske výrobky, polkruhové, ale i hranaté. Tieto výrobky dodávame v rôznych druhoch materiálov a farebných prevedeniach.

Betónové skruže

Betónové skruže sa používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody, povrchovej vody a zhotovenie kopaných studní. Ponúkame ich v prevedení na pero a drážku, s poklopom bez otvoru, aj s otvorom. Sú vhodné na šachty, studne a revízne šachty.

Kanalizačný plastový systém

Kanalizačný plastový systém je určený na odvádzanie odpadových vôd z objektov. Zahŕňa beztlakové a tlakové kanalizačné systémy pozostávajúce z rúr a príslušných tvaroviek. Materiál používaný na výrobu rúr a tvaroviek je recyklovateľný a plne vyhovuje požiadavkám na bezpečné odvedenie odpadových vôd. Môžu byť vyrobené z PVC, PP s hladkou alebo korugovanou vonkajšou stenou alebo PE.